Hawaii (2000)

honolulu - beach honolulu sunset in honolulu honolulu - sunset honolulu
honolulu - beach scene kawai - waimea canyon kawai - waimea canyon kawai - sunset kawai - dolphins
kawai - napali coast kawai kawai - kalalua valley