V1656 Sco Photometry
V1656 Sco Optical Magnitudes
V1656 Sco Infrared magnitudes